Viktig information om lägenhet och husköp

amorteringskrav

Den elfte november 2014 så lade regeringen fram ett förslag om att införa amorteringskrav på bolånen. Anledningen till detta är att priserna på bostäder runt om i landet har skjutit rejält i höjden, riksbanken har för första gången någonsin sänkt reporäntan till 0%. Finansinspektionen presenterar därför ett förslag som går ut på att man amorterar två procent varje år till man kommit ner till 70 % och sedan en procent per år tills man är nere på 50 %, och på det sättet minska på de stora lånen som många hushåll bär på. Svenskar blir allt mer skuldsatta med enorma bostadslån och detta vill regeringen få bukt med.

Men förslaget har fått kritik på väldigt många håll då det anses strida mot våra grundlagar och kammarrätten i Jönköping stoppar förslaget då kammarrättspresident Stefan Holgersson anser att FI inte har något lagligt stöd att genomföra amorteringskrav. P.G.A. att Jönköpings kammarrätt anser att förslaget är olagligt så blåser FI av genomföringen av förslaget som annars skulle ha trätt i kraft i augusti 2015.

Ekonomiprofessorn Lars Jonung är väldigt kritisk till förslaget om amorteringskrav och menar att det kommer att bli en sneddrivningseffekt som gör att det kommer att växa fram andra reformer som kommer att kunna erbjuda finansiering vilket i sin tur kommer att leda till ett ”byråkratiskt elände”. Lösningen menar Lars Jonung är att i stället under en period på fem till tio år slussa ut ränteavdragen och på så sätt höja räntorna. Exempelvis så kan man börja med att begränsa ränteavdragen per hushåll eller sänka kapitalskatten.

Det senaste som hänt i frågan är att regeringen återigen skickat in ett remissförslag efter att de kommit överens med oppositionen och vänsterpartiet, lagen har sedan förslagits att den ska träda i kraft redan den första maj 2016. Förslaget skickades in i september 2015. I Oktober 2016 så får lagförslaget om amortering återigen avslag från kammarrätten i Jönköping som återigen flaggar för att det kan strida mot grundlagen att införa amorteringskrav. Stefan Holgersson, kammarrättspresident vid Jönköpings kammarrätt, anser att det är en mycket komplicerad fråga som kräver en mycket grundligare utredning än vad som presenterats i remissförslaget från Regeringen.

Nyhet från Sverigekontanter.se